Pituitary pars intermedia dysfunction, PPID, är en åldersrelaterad, kronisk sjukdom hos hästen, och sjukdomen blir värre med tiden. Enligt vissa studier drabbas 10 till 30 procent av alla hästar över 15 år och det gör det till den vanligaste hormonella sjukdomen hos äldre hästar. Det är vanligt att PPID-hästar drabbas av fångproblem, runt hälften av hästarna som har fått diagnosen PPID har också fång enligt en sammanställning av ett flertal studier på området. Det vanligaste symtomet är annars onormal pälsfällning och/eller ökad pälssättning, som drabbar runt 70 procent av PPID-hästarna. En häst som är långhårig långt fram på våren eller till och med på sommaren, och kanske speciellt på undersidan av halsen, kan alltså misstänkas ha PPID. Runt hälften av hästarna tappar dessutom muskler över ryggen och det är vanligt att de blir bukiga.  

Jag har arbetat som hästmassör under 20 år och upplever att allt fler hästar får PPID. Om sjukdomen ökar vet jag inte, jag tror snarare att fler kollar sina hästar idag och att analysen av blodprovet är effektivare. Och att få sin häst diagnostiserad med PPID är bra, för då kan hästen få hjälp med medicin. Många hästar som får medicin blir som ”nya”, gladare, piggare och ridbara igen.

Så mitt råd är att kolla hästen om du har den minsta misstanke om PPID. Hästar ska inte behöva lida i onödan, eller hur?